Aktualności

Data: czwartek, 31-01-2013

Ambasada RP w Brazylii aktywnie włączyła się w obchody Roku Janusza Korczaka organizując wystawy, pokazy filmowe oraz konkursy dla dzieci. Niemniej jednak, najciekawszym projektem było przygotowanie, wraz z Ambasadą Izraela okolicznościowego znaczka pocztowego.

Data: czwartek, 20-12-2012

 

Międzynarodowa konferencja „Nie ma dzieci - są ludzie. Dziedzictwo Janusza Korczaka” oraz uroczystość odsłonięcia tablicy Janusza Korczaka w biurze Rzecznika Praw Podstawowych Węgier

 

Budapeszt, 10 grudnia 2012 r.

 

Data: poniedziałek, 10-12-2012

W czwartek zakończył się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka podsumowujący Rok Janusza Korczaka. W czasie kongresu ogłoszono tzw. Deklarację Warszawską, która, odwołując się do spuścizny Korczaka, wzywa dorosłych do zapewnienia każdemu dziecku życia bez przemocy.

Data: wtorek, 11-12-2012
5 grudnia 2012 roku podczas uroczystości podsumowującej obchody Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, została ogłoszona „Deklaracja Warszawska”.
Data: wtorek, 11-12-2012

„Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” to tytuł wystawy otwartej przez marszałka Bogdana Borusewicza 6 grudnia 2012 r. w Senacie Prezentuje ona prace laureatów konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Na sali posiedzeń Izby Wyższej odbyła się też inscenizacja Dziecięcego Sądu Korczakowskiego, przygotowana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. „Dziś w Senacie rządzą dzieci” – skomentował oba wydarzenia rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Była to sesja Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka odbywającego się w Warszawie w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, wielkiego pedagoga, lekarza i przyjaciela dzieci.

Strony