Wydarzenia

X JUBILEUSZOWY WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY pod hasłem:
„DZIECKO I JEGO PRAWA”


ORGANIZATORZY :
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu
Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha
w Inowrocławiu
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
w Inowrocławiu


HONOROWY PATRONAT:
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY

STAROSTA INOWROCŁAWSKI

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu zaprasza do udziału w X Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Multimedialnym pod hasłem: „DZIECKO I JEGO PRAWA”. Współorganizatorami tegorocznej edycji konkursu są Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha (reprezentujące Miasto Inowrocław) i Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka (reprezentujący Powiat Inowrocławski).

Główne cele konkursu to przede wszystkim rozwijanie świadomości własnych praw, możliwości i ograniczeń oraz świadomości norm regulujących życiem człowieka, a także poszerzanie wiedzy o ludziach, instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież ma za zadanie wykonać pracę na jeden z 4 tematów:

1. „Nie ma dzieci - są ludzie” . Jakie prawa dzieci były dla Janusza Korczaka najważniejsze i są aktualne do dziś?

2. Jak uchronić dziecko przed przemocą? (na podstawie art.19 Konwencji o Prawach Dziecka)

3. Jak Państwo i rodzina dba o zdrowie dziecka?  (w oparciu o art.24 i art.25 Konwencji o Prawach Dziecka)

4. „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” - Janusz Korczak . Co zmieniłbym  w dzisiejszym świecie, aby był bardziej przyjazny młodemu człowiekowi?

Więcej szczegółów w regulaminie. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nie wykluczamy prac z innych województw, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Będzie to być może początek edycji ogólnopolskiej konkursu o prawach dziecka.

 

Mirosław Kowalkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

TKOPD w Inowrocławiu

Nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha

Projekt cykliczny "Prawa dziecka w mojej szkole" o Nagrodę Doktora Korczaka

Organizator: ZTE "Civilitas"

Termin: 5 maja - 13 grudnia 2011

Termin zakończenia: 13 grudnia 2011

Miejsce: szkoły podstawowe i gimnazja województwa lubuskiego

Odbiorcy: dzieci 0-12, dzieci 13-18, dorośli

Wstęp: wolny

Więcej informacji: www.civilitas.org.pl

Dane kontaktowe:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "CIVILITAS"

ul. Bohaterów Westerplatte 27

65-034 Zielona Góra

tel. 0049 68 477 66 33

tel. kom. 0 722 164 870

E-mail: sekretariat@civilitas.org.pl

 

Organizator: Szkoła Podstawowa w Żarnowcu

Termin: rok szkolny 2011/2012

Termin zakończenia: 12.10.2012

Miejsce: Żarnowiec

Odbiorcy: dzieci 0-12, dzieci 13-18, dorośli

Wstęp wolny

Więcej informacji: www.sp_zarnowiec.republika.pl

Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa w Żarnowcu, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa

e-mail: szkola.zarnowiec@wp.pl

nr. tel.: 510-286-713 - Żaneta Stawicka

THE JANUSZ KORCZAK ASSOCIATION OF CANADA
203 – 5455 West Boulevard, Vancouver BC, V6M 3W5
 

Plany naszego Towarzystwa dla uczczenia Roku Korczakowskiego 2012 obejmują:


1. Wydanie książki Dr. Olgi Medwiediewej-Nathoo, “Oby im życie łatwiejsze było...Biografia Leona Gluzmana - wychowanka Domu Sierot Janusza Korczaka”
Książka jest wydawana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach współpracy UAM z naszym towarzystwem.
Będzie ona wydana w formacie albumowym, w wersji dwujęzycznej, polskoangielskiej, przedzielonej oryginalnymi zdjęciami i pocztówkami, w większosci nigdy przedtem niepublikowanymi.


2. Promocja książki Dr. Olgi Medwiediewej-Nathoo w Kanadzie ma się odbyć na dwóch uniwersytetach, UBC i SFU, w głównym oddziale Biblioteki Publicznej w Vancouver, jak również w innych instytucjach, które będą zainteresowane w promowaniu książki, np. w Vancouver Holocaust Education Centre. Promocja książki odbędzie sie również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

3. Odsłonięcie płaskorzeźby z brązu na Wydziale Pedagogicznym UBC. Projekt ten jest realizowany wspólnie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach tej współpracy, identyczna kopia płaskorzeźby, autorstwa polskiego rzeźbiarza Marka Rony, zostanie odsłonięta na Wydziale Pedagogiki UAM. Uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby na UBC jest planowane na przełom września i października 2012. Format uroczystości nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony. Planowanie uroczystości odbywa sie przy współudziale dziekana Wydzialu Pedagogiki UBC, prof. Franka. Rozważamy zorganizowanie dyskusji okrągłego stołu, z udziałem ciała pedagogicznego, studentów i doktorantów Wydziału Pedagogiki, nauczycieli ze szkół vancouverskich i prominentów naszej prowincji. Celem tej uroczystosci jest propagowanie postaci Korczaka, jego filozofii i jego dorobku wsród szerokiej publiki. Mamy nadzieję zainteresować naukowców, doktorantów i studentów Korczakiem i jego spuścizną.


4. Odsłonięcie płaskorzeźby z brązu na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dziekan Wydziału Pedagogiki, prof. Melosik, przy pełnej aprobacie Rektora, prof. Marciniaka, organizuje Konferencję Korczakowską z okazji odsłonięcia płaskorzeźby, ustalona na 5 marca 2012. Dziekan Melosik nawiązał w tej sprawie kontakt z dziekanem Frankiem z UBC. Prof. Anna Kindler, pro rector UBC i Dr. Olga Medwiedewa-Nathoo i Jerry Nussbaum, członkowie zarządu Janusz Korczak Association of Canada, zostali zaproszeni na tę konferencję. Konferencja będzie połączona z uroczystością z okazji wydania książki Dr. O. Medwiediewej- Nathoo.


5. Planowane jest wydanie nastepnej książki Dr. Olgi Medwiediewej-Nathoo, "Śladami Korczaka w Kanadzie". Książka jest obecnie w końcowej fazie pisania.
W ramach badań źródłowych, Dr. Medwiedewa-Nathoo odnalazła wiele dokumentów archiwalnych w Kanadzie, Polsce, Rosji i Izraelu.
 

6. Na początku roku 2012 został wydany kolejny numer Biuletynu, publikacji naszego towarzystwa. Biuletyn jest wyjatkowo obszerny, ok. 80 stron, i powstal pod kierownictwem Olgi Medwiediewej-Nathoo przy współudziale ok. 50-ciu osób.


7. Nasze Towarzystwo zadeklarowalo gotowość współpracy z Teatrem Popularnym w Vancouver przy przygotowaniu i wystawieniu sztuki “Król Maciuś I”, jak również przy rozprowadzaniu biletów wsród upośledzonych i najbiedniejszych dzieci. Sztuka będzie m. in. wystawiona w ramach festiwalu “Chutzpa” pod koniec lutego 2012.


8. Trwaja rozmowy z dziekanem Wydziału Pedagogiki UBC i jego współpracownikami na temat wspólnych obchodów Roku Korczaka w Vancouver.


9. W wyniku zbiórki funduszy na poczet odsłonięcia płaskorzeźby Korczaka w Vancouver, grupa miejscowych lekarzy polskiego pochodzenia postanowiła ufundować stypendium upamietniające spuściznę medyczną doktora Korczaka. Jednocześnie, wspólnie będziemy prowadzić starania w celu przyznania Dr. Korczakowi tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Pediatrów Kanadyjskich.


10. Nasze Towarzystwo zwróciło sie do Rady Miejskiej Vancouver o nadanie jednej z ulic miasta imienia Dr. Korczaka. Spodziewamy sie postanowień Rady w najbliższym czasie.


11. Towarzystwo zwróciło sie do P. Prezydentowej Komorowskiej z prosba o objęcie patronatu nad obchodami Roku Korczaka w Vancouver i zaprosiło Pania Prezydentową do wzięcia udziału w jednej z planowanych uroczystości.

 

 

Strony