Wydarzenia

X JUBILEUSZOWY WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY pod hasłem:
„DZIECKO I JEGO PRAWA”


ORGANIZATORZY :
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu
Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha
w Inowrocławiu
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
w Inowrocławiu


HONOROWY PATRONAT:
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY

STAROSTA INOWROCŁAWSKI

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu zaprasza do udziału w X Wojewódzkim Międzyszkolnym Konkursie Multimedialnym pod hasłem: „DZIECKO I JEGO PRAWA”. Współorganizatorami tegorocznej edycji konkursu są Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha (reprezentujące Miasto Inowrocław) i Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka (reprezentujący Powiat Inowrocławski).

Główne cele konkursu to przede wszystkim rozwijanie świadomości własnych praw, możliwości i ograniczeń oraz świadomości norm regulujących życiem człowieka, a także poszerzanie wiedzy o ludziach, instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Młodzież ma za zadanie wykonać pracę na jeden z 4 tematów:

1. „Nie ma dzieci - są ludzie” . Jakie prawa dzieci były dla Janusza Korczaka najważniejsze i są aktualne do dziś?

2. Jak uchronić dziecko przed przemocą? (na podstawie art.19 Konwencji o Prawach Dziecka)

3. Jak Państwo i rodzina dba o zdrowie dziecka?  (w oparciu o art.24 i art.25 Konwencji o Prawach Dziecka)

4. „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” - Janusz Korczak . Co zmieniłbym  w dzisiejszym świecie, aby był bardziej przyjazny młodemu człowiekowi?

Więcej szczegółów w regulaminie. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nie wykluczamy prac z innych województw, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Będzie to być może początek edycji ogólnopolskiej konkursu o prawach dziecka.

 

Mirosław Kowalkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

TKOPD w Inowrocławiu

Nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha

Projekt cykliczny "Prawa dziecka w mojej szkole" o Nagrodę Doktora Korczaka

Organizator: ZTE "Civilitas"

Termin: 5 maja - 13 grudnia 2011

Termin zakończenia: 13 grudnia 2011

Miejsce: szkoły podstawowe i gimnazja województwa lubuskiego

Odbiorcy: dzieci 0-12, dzieci 13-18, dorośli

Wstęp: wolny

Więcej informacji: www.civilitas.org.pl

Dane kontaktowe:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "CIVILITAS"

ul. Bohaterów Westerplatte 27

65-034 Zielona Góra

tel. 0049 68 477 66 33

tel. kom. 0 722 164 870

E-mail: sekretariat@civilitas.org.pl

 

Organizator: Szkoła Podstawowa w Żarnowcu

Termin: rok szkolny 2011/2012

Termin zakończenia: 12.10.2012

Miejsce: Żarnowiec

Odbiorcy: dzieci 0-12, dzieci 13-18, dorośli

Wstęp wolny

Więcej informacji: www.sp_zarnowiec.republika.pl

Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa w Żarnowcu, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa

e-mail: szkola.zarnowiec@wp.pl

nr. tel.: 510-286-713 - Żaneta Stawicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy  zaprasza uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów

województwa kujawsko – pomorskiego
do udziału w konkursie

„Mój list do Janusza Korczaka”

 

PATRONAT

 

PATRONAT MEDIALNY

Cele konkursu:

 • podjęcie działań promujących Rok Janusza Korczaka w społeczności szkolnej;
 • kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka poprzez   popularyzację działalności i twórczości Janusza Korczaka;
 • popularyzacja i utrwalanie wiedzy na temat praw dziecka;
 • doskonalenie umiejętności pisania listu jako formy wypowiedzi pisemnej;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci i młodzieży;
 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

 

Organizator:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

 

Uczestnictwo:

Uczestnictwo w konkursie mogą zgłaszać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  województwa kujawsko – pomorskiego.

 

Sposób przeprowadzenia konkursu:

1. Uczestnicy konkursu mogą złożyć tylko jedną pracę.

2. Temat pracy: „Mój list do Janusza Korczaka”.

3. Prace muszą być wykonane indywidualnie.

4. Prace z dopiskiem – „Konkurs o Januszu Korczaku” należy dostarczyć:

 • osobiście ( uczeń, opiekun: nauczyciel, rodzic) do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4; Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ( pokój nr 19);w formie papierowej
  i na płycie CD ( plik w formacie .doc )
 • lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 26. 03. 2012 r.
  na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
  w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 4  85- 094 Bydgoszcz;
 • lub przesłać na adres: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, opiekun: rodzic, nauczyciel).

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4

tel. 52341-30-74,  fax / tel. 52341-19-84
www.pbw.bydgoszcz.pl      e-mail : pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Strony