Eseje i artykuły

CYKL ESEJÓW LESZKA ŻULIŃSKIEGO: JANUSZ KORCZAK DAWNIEJ I DZIŚ

 

1. Lekarz czy pedagog?

2. Dlaczego Goldszmit stał się Korczakiem?

3. Żywe wiązanie

4. Rozprawka o idei

5. Rozprawka o metodzie

6.Pióro dzieciom oddane

7. Z berłem i liczydłem

8. Autonomia, autentyzm, aktywność, ambicja...

9. Idealista?

10. Lata trzydzieste...

11. Ostatnia droga

12. Misja

 

WYSTĄPIENIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

1.  Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka. Dziecięce obywatelstwo  

(wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, wygłoszone podczas seminarium „Polsko-żydowski pionier w zakresie praw człowieka, Janusz Korczak (1879-1942) oraz dzisiejsza Konwencja o Prawach Dziecka jako element prawa międzynarodowego” w Genewie 6 czerwca 2009 roku)

 

2. Opieka i edukacja małych dzieci w świetle działań Rzecznika Praw Dziecka

(wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas debaty  „W trosce o Najmłodszych Obywateli RP – opieka i edukacja”, Pałac Prezydencki, 25 kwietnia 2012 roku)

 

3. Od korczakowskich praw dziecka do zakazu bicia dzieci 

(referat Rzecznika Praw Dziecka przedstawiony podczas Międzynarodowego Seminarium Korczakowskiego w Nowym Jorku 8 maja 2012) 

 

4 .Idee Korczaka w Polsce – korczakowska lekcja

(wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, wygłoszone podczas Międzynarodowego Seminarium Korczakowskiego w Genewie 2 czerwca 2012 r.)

 

5. Nie ma dzieci są ludzie. Janusz Korczak pierwszym niekonstytucyjnym rzecznikiem dziecka

(wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas seminarium poświęconego Januszowi Korczakowi, Tirana 14-15 czerwca 2012 r.)

 

ARTYKUŁY

 

1. Jadwiga Bińczycka, Osobowa tożsamość Europejczyka - perspektywa korczakowska , w: Irena Wojnar, Mikołaj Ł. Lipowski (red.), Człowiek europejski : korzenie i droga : zbiór studiów, Warszawa 2010, wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
 

2. Janusz Beksiak, Joanna Papuzińska, Nauki ekonomiczne w powieściach Janusza Korczaka

3.

 

3. Maria Czerepaniak-Walczak, Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest

 

4.Wojciech Eichelberger,  Janusz Korczak - coraz bardziej potrzebny

Wykład, który towarzyszył Uhonorowaniu wychowawców odznaczeniami państwowymi w Pałacu Prezydenckim 4 grudnia 2012 r.

 

5. Krystyna Gąsiorek, Trzy życiorysy - Janusz Korczak

 

 

p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Mapa

Zobacz