AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W BUDAPESZCIE

W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka w drugiej połowie roku Insytut Polski w Budapeszcie zainicjował cykl wydarzeń poświęconych postaci Starego Doktora. Najważniejszym wydarzeniem tego cyklu była konferencja poświęcona działalności Janusza Korczaka pt. „Nie ma dzieci – są ludzie. Dziedzictwo Janusza Korczaka” w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie. W jednodniowej konferencji wziął udział Rzecznik Praw Dziecka RP, Marek Michalak, Rzecznik Praw Podstawowych Węgier,  Prof. dr Máté Szabó, Rzecznik Praw ds. Oświaty Dr. Lajos Aáry-Tamás oraz specjaliści zajmujący się ochroną praw dziecka i eksperci takich dziedzin wiedzy jak pedagogika, socjologia, psychologia czy kulturoznawstwo.

czytaj dalej...

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAW DZIECKA

W czwartek 6.12.2012 zakończył się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka podsumowujący Rok Janusza Korczaka. W czasie kongresu ogłoszono tzw. Deklarację Warszawską, która, odwołując się do spuścizny Korczaka, wzywa dorosłych do zapewnienia każdemu dziecku życia bez przemocy. Trzydniowy Kongres Praw Dziecka stanowić miał zwieńczenie Roku Janusza Korczaka i pokazać uniwersalność i aktualność idei korczakowskich. Zorganizował go rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Spotkali się na nim badacze i popularyzatorzy myśli korczakowskiej w Polsce i na świecie.

czytaj dalej...

 

UROCZYSTE OGŁOSZENIE DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ

5 grudnia 2012 roku podczas uroczystości podsumowującej obchody Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, została ogłoszona „Deklaracja Warszawska”.
Ten symboliczny dokument odwołujący się do idei głoszonych przez wielkiego pedagoga, lekarza i przyjaciela dzieci – Janusza Korczaka, przypomina o niezbywalnej godności dziecka, jego podmiotowości i wartości każdej istoty ludzkiej. Wzywa dorosłych do podejmowania aktywności na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, dyskryminacji, zaniedbywania i innego złego traktowania.
 

czytaj dalej...

 

ZNACZEK ROKU JANUSZA KORCZAKA W BRAZYLII

Ambasada RP w Brazylii aktywnie włączyła się w obchody Roku Janusza Korczaka organizując wystawy, pokazy filmowe oraz konkursy dla dzieci. Niemniej jednak, najciekawszym projektem było przygotowanie, wraz z Ambasadą Izraela okolicznościowego znaczka pocztowego.
 

 

AKCJA KORCZAK

W ramach obchodów Roku Korczaka Instytut Książki przygotował społeczną kampanię promującą myśl i twórczość Janusza Korczaka. Założeniem kampanii jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z ideami korczakowskimi.

czytaj dalej...

 

W SEJMIE O PRAWACH DZIECKA

5 grudnia br. podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, w Sali Kolumnowej Sejmu RP spotkało się ponad trzystu gości, przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz członków Stowarzyszeń im. Janusza Korczaka z całego świata. Tematem konferencji były prawa dzieci w życiu codziennym oraz osoba Janusza Korczaku, jako źródło inspiracji do działań w obliczu współczesnych problemów społecznych.

czytaj dalej...

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Mapa

Zobacz