AKCJA KORCZAK

W ramach obchodów Roku Korczaka 2012 Instytut Książki przygotował społeczną kampanię promującą myśl i twórczość Janusza Korczaka. Założeniem kampanii było dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z ideami korczakowskimi.

 

Instytut zaprosił do współpracy dwóch wybitnych artystów, Mariusza Wilczyńskiego oraz Tomasza Stańkę. Dzięki wsparciu ze strony Telewizji Polskiej, od 19 grudnia na antenie TVP1, TVP2 oraz TVP Kultura, można będzie zobaczyć animację stworzoną przez M. Wilczyńskiego, towarzyszy jej muzyka T. Stańki, skomponowana specjalnie na tę okazję. Jest to artystyczna impresja wokół cytatu J. Korczaka „Nie ma dzieci - są ludzie”.

 

Zapraszamy do oglądania! Film można zobaczyć na kanale Instytutu Książki na You Tube: www.youtube.com/instytutksiazki .

 

Zakończyła się już prasowa odsłona kampanii objęta patronatem honorowym przez Izbę Wydawców Prasy. Instytutu Książki zamówił projekty ogłoszeń prasowych, które zostały wraz z prawami do publikacji, przekazane wszystkim wydawcom deklarującym chęć przystąpienia do akcji. Wydawcy na łamach swoich tytułów nieodpłatne publikowali przekazane ogłoszenia.

 

Do połowy grudnia 2012 r. w naszej akcji wzięły udział:

  • Gazeta Wyborcza, Metro, Gazeta Podatkowa
  • Pałuki, Tygodnik Siedlecki, Tygodnik Powszechny, WPROST, ANGORA, Sztafeta, Tygodnik Zamojski
  • Elle, CD Action, PC Format oraz Kadra Kierownicza w Administracji, Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Nowa Wieś Europejska, InStyle i Dobre Rady
  • charaktery.pl, Gazeta.pl: eDziecko, Co Jest Grane Polska, Kultura.Gazeta.pl

 

***

 

Inne działania Instytutu Książki związane z obchodami Roku Korczaka

Konkurs projektów

 

W związku z trwającym Rokiem Janusza Korczaka, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, przekazał 800 tys. zł na realizację w 2012 roku w kraju i za granicą przedsięwzięć promujących myśl i twórczość Janusza Korczaka. Instytut Książki ogłosił konkurs projektów. Oferenci mogli zgłaszać projekty takie jak: festiwale, konkursy, wystawy, seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne, publikacje książkowe i internetowe, utwory muzyczne, sceniczne, literackie, plastyczne, filmowe, audycje radiowe i telewizyjne, projekty multimedialne i informatyczne, promujące w kraju i za granicą myśl i twórczość Janusza Korczaka. Spośród zgłoszonych 44 projektów zespół powołany przez Dyrektora Instytutu Książki wybrał 18. Były to m.in.: wydanie książki „Korczak. Fotobiografia”, spektakl „Kajtuś Czarodziej” w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, projekt nowej strony Szwedzkiego Towarzystwa Korczakowskiego, spektakl teatralny „Kajtuś Czarodziej” w Rumunii, wydanie książki Anny Czerwińskiej-Rydel „Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku”,  „Mały człowiek” – reedycja albumu z fotografiami Zofii Rydet i tekstami Janusza Korczaka, „Podwórko Korczaka” – spektakl o życiu i twórczości Janusza Korczaka

 

***

 

Z dniem 8 stycznia 2010 r., na mocy umowy ze Skarbem Państwa, Instytut Książki nabył wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów Janusza Korczaka. Tym samym, od dnia 1 maja 2010 r. wydawanie dzieł Janusza Korczaka jest możliwe jedynie na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Instytutem Książki.

 

Otwarta Licencja Edukacyjna

 

Spuścizna pisarska Janusza Korczaka zostanie w całości udostępniona w Internecie. Będzie to możliwe dzięki powstałej z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Otwartej Licencji Edukacyjnej (OLE). To nowa konstrukcja prawna, która umożliwia otwarty i nieskrępowany dostęp - w celach edukacyjnych i naukowych - do objętych nią utworów literackich. Na zasadach OLE – jako pierwszy - udostępniony zostanie cały dorobek Janusza Korczaka. Dzięki otwartości Wydawnictwa WAB, polskiego wydawcy ważnych dzieł Janusza Korczaka, najbardziej popularne utwory, "Król Maciuś Pierwszy" oraz "Król Maciuś na wyspie bezludnej", są dostępne nieodpłatnie od 6 grudnia 2012 r., na platformie CBN POLONA www.polona.pl/dlibra    

W przypadku kilku książek jego autorstwa nastąpi to w przyszłym roku: "Kajtuś Czarodziej" (1 maja 2013), "Pamiętnik i inne pisma z getta" (1 września 2013), "Bankructwo małego Dżeka" (1 października 2013), "Prawidła życia" (1 czerwca 2013) oraz "Józki, Jaśki, Franki" (w trakcie roku 2013).

 

Otwarta Licencja Edukacyjna jest odpowiedzią na postulat szerokiego i bezpłatnego udostępnienia w formie elektronicznej ważnych dzieł literackich. Została wypracowana przez Kancelarię Markiewicz & Sroczyński.

 

W ramach zarządzania prawami do spuścizny twórczej po Januszu Korczaku Instytut Książki:

- udziela licencji odpłatnych i nieodpłatnych na publikację dzieł J. Korczaka i ich fragmentów, adaptacje teatralne, filmowe itp.

- dofinansowuje ze środków własnych tłumaczenia dzieł Korczaka

- wspiera finansowo dokończenie edycji dzieł Janusza Korczaka, ich ponowne opracowanie naukowe oraz digitalizację

***

Licencje

Na mocy umów wydawniczych podpisanych przez Instytut Książki od 2010 r. do listopada 2012 r. zostały zawarte umowy licencyjne na następujące dzieła Janusza Korczaka:

Król Maciuś Pierwszy – w języku polskim, francuskim, niemieckim, bułgarskim, ukraińskim, białoruskim

Król Maciuś na wyspie bezludnej – w języku polskim, francuskim, niemieckim, białoruskim

Kajtuś Czarodziej – w języku polskim, francuskim, niemieckim, angielskim (dystrybucja na terenie Izraela, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii), białoruskim

Bankructwo Małego Dżeka – w języku polskim, francuskim, niemieckim

Józki Jaśki, Franki –w języku francuskim, niemieckim

Mośki, Jośki i Srule – w języku polskim, niemieckim

Jak kochać dziecko – w języku polskim, niemieckim, bułgarskim, rumuńskim

Pamiętnik – w języku polskim, francuskim, niemieckim, bułgarskim

Dziecko w rodzinie – w języku węgierskim, niemieckim,

Prawo dziecka do szacunku –w języku polskim, niemieckim, fińskim, włoskim, bułgarskim, rumuńskim, rosyjskim

Pedagogika żartobliwa - w języku francuskim, niemieckim, rosyjskim

Prawidła życia - w języku francuskim, niemieckim

Momenty wychowawcze - w języku rosyjskim, niemieckim

Negocjowane są kolejne umowy m.in. z wydawcami rosyjskimi, azerskimi, estońskimi.

Instytut Książki udzielił także ok. 20 nieodpłatnych licencji na wydanie lub wykorzystanie utworów Janusza Korczaka, m.in. na potrzeby adaptacji teatralnych, słuchowisk itp.

Produkcja filmowa

 

W 2011 roku Instytut Książki i firma Media Brigade z Wrocławia podpisały umowę na adaptację filmową książki „Kajtuś Czarodziej” Janusza Korczaka. Zakończenie produkcji planowane jest na rok 2014, aktualnie rozpoczynają się prace nad scenariuszem filmowym, poszukiwaniem koproducentów, wstępne castingi i poszukiwanie miejsc zdjęć.

W 2012 Michał Komar i Krzysztof Gradowski rozpoczęli pracę nad  scenariuszem filmu fabularnego oraz mini-serialu „Król Maciuś Pierwszy”  w oparciu o licencję udzieloną przez Instytut Książki.

Instytut Książki przeprowadził akcję informacyjną wśród Instytutów Kultury Polskiej, aby zachęcały wydawców zagranicznych do wydawania dzieł Korczaka. Instytuty na swoją prośbę otrzymują od IK teksty autora w wersji elektronicznej, które przedstawiają zagranicznym wydawcom.

Dofinansowanie tłumaczeń

 

Instytut Książki dofinansował ze środków własnych tłumaczenia 17 wydań książek Korczaka na łączną kwotę 151 tys. zł.

 

Opłaty licencyjne

 

Całość wpływów z opłat licencyjnych przeznaczana jest przez Instytut Książki na promowanie osoby Janusza Korczaka i jego twórczości. W 2012 roku ok. 80 tys. zł. z tego tytułu zostało przeznaczone na dokończenie edycji dzieł Janusza Korczaka. Na lata 2013 – 2016 planowane jest ponowne opracowanie naukowe, digitalizacja, reedycja i nieodpłatne udostępnienie w Internecie wszystkich dzieł J. Korczaka. Szacunkowy koszt projektu 1 mln zł.  Projekt realizowany będzie wspólnie przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy – Oddział Korczakianum, Instytut Badań Literackich PAN, Bibliotekę Narodową i Instytut Książki.

 

 

Więcej informacji:

Małgorzata Kanownik

tel. 505 245 837, 22 656 63 90,

m.kanownik@instytutksiazki.pl

 

 

Data wydarzenia: 
poniedziałek, Grudzień 10, 2012 - 10:00 - czwartek, Styczeń 31, 2013 - 00:00
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Mapa

Zobacz