ZNACZEK ROKU JANUSZA KORCZAKA W BRAZYLII

Ambasada RP w Brazylii aktywnie włączyła się w obchody Roku Janusza Korczaka organizując wystawy, pokazy filmowe oraz konkursy dla dzieci. Niemniej jednak, najciekawszym projektem było przygotowanie, wraz z Ambasadą Izraela okolicznościowego znaczka pocztowego.

Przygotowanie znaczka poprzedzone było konkursem rysunkowym dla dzieci w wieku szkolnym. Wśród nadesłanych prac przedstawiających postać Janusza Korczaka, dyplomaci obu Ambasad wyłonili zwycięski rysunek, który został uwieczniony na okolicznościowy znaczku pocztowy Roku Janusza Korczaka. Znaczek będzie rozesłany instytucjom polskim i żydowskim w Brazylii i wykorzystywany w korespondencji.

 

p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Mapa

Zobacz