KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka został założony w 1981 roku przez prof. Marię Łopatkową wraz z grupą osób zaangażowanych w pomoc dzieciom. Był wtedy pierwszą tego typu organizacją w Polsce. Obecnie na terenie kraju znajdują się 23 oddziały terenowe, w których dzieci i ich rodziny mogą otrzymać profesjonalną i bezpłatną pomoc. Od wielu lat Przewodniczącą Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest psycholog Mirosława Kątna.

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misją Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W swojej działalności inspiruje się ideami Korczaka, stara się, aby były one obecne w przekazach skierowanych do rodziców, opiekunów i samych dzieci.

Rodzicom mówimy:

 1. Wasze dziecko nie jest takie samo jak wy, ono co innego czuje, ma inne potrzeby. Starajcie się je poznać.
 2. Poznaj siebie, zanim postawisz dziecku zakazy i nakazy. Odpowiedz sobie na pytanie,
  do czego sam jesteś zdolny. Pamiętaj, że sam jesteś dzieckiem, które warto byś poznał, wychował i wykształcił.
 3. Cierpienie rodziców jest cierpieniem dziecka. Starajcie się zatroszczyć o siebie, by móc ochronić dzieci od swojego cierpienia.
 4. Rodzic nie zawsze wie wszystko. Nie bójcie się powiedzieć dziecku o swojej słabości
  i niewiedzy.
 5. Spędzaj czas z dzieckiem, bądź kreatywny. To pomoże Wam w budowaniu właściwych relacji.
 6. Nawet chwilowy brak uwagi, zapomnienie o danej obietnicy, zdradzenie tajemnicy uczy dziecko ostrożności i braku zaufania do dorosłych.
 7. Dziecko nie żyje po to tylko, aby je kochać i podziwiać, ale po to, by samo umiało samodzielnie działać i kochać.
 8. Stawiaj dziecku zadania i powierzaj obowiązki, uwzględniając jego możliwości.
  W trakcie aktywności dziecka wspieraj je, dodawaj wiary w siebie, by umożliwić odnoszenie sukcesu i podnoszenie motywacji do działania.
 9. Stwarzaj okazje do rozwijania umiejętności społecznych dziecka.
 10. Dziecko nie jest narzędziem do realizacji Twoich niespełnionych marzeń i ambicji.
 11. Pamiętaj, że dziecko obserwuje Cię cały czas i naśladuje. Kiedyś przejrzysz się w nim jak
  w lustrze. Uważaj, aby to, co zobaczysz, Cię nie przeraziło.
 12. Uważaj jak odzywasz się do swojego dziecka. To Ty od jego narodzin budujesz w nim poczucie wartości.
 13. Postawienie dziecku wyraźnie określonych, a jednocześnie negocjowanych granic, daje mu poczucie bezpieczeństwa i stanowi podstawę do samodzielnej oceny swoich zachowań.
 14. Gdy dziecko coś ważnego dla siebie mówi i ma niepodzielną (z wyłączonym myśleniem krytycznym i oceną) uwagę dorosłego, czuje się słuchane i akceptowane.
 15. Na uczucia nie mamy wpływu. Daj sobie i dziecku prawo do wyrażania przykrych uczuć. Pomagaj dziecku w trudnych sytuacjach nazywać uczucia.

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Centrum Interwencyjne

ul. Oleandrów 6 (III piętro)

00–629 Warszawa

Tel. 22/626-94-19, fax 22/745-71-80

Telefon Interwencyjny 22/745-06-01

www.kopd.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Mapa

Zobacz