Zespół Międzyrestortowy

 

18 sierpnia 2011 roku – pod przewodnictwem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka – odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Międzyresortowego powołanego do organizacji Obchodów Roku Janusza Korczaka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ministrów, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, pracownik Zespołu Protokolarnego Pierwszej Damy RP, Pani Anny Komorowskiej, oraz reprezentanci Prezydenta m. st. Warszawy.

Panią Prezydentową Annę Komorowską reprezentuje Pani Dorota Jaworska z Zespołu Protokolarnego Pani Prezydentowej RP .

Ministra Rozwoju Regionalnego  reprezentuje Pani Aleksandra Sztetyłło-Budzewska, Radca Ministra w Departamencie Informacji, Promocji i Szkoleń.

Ministra Pracy i Polityki Społecznej reprezentuje Pani Teresa Hernik, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, oraz Pani Joanna Steczkiewicz–Szpyt.

Ministra Sportu i Turystyki reprezentuje Pan Wojciech Kudlik, w zastępstwie Dyrektora Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu, oraz Pani Urszula Jankowska, Radca Generalny w Departamencie Analiz i Polityki Sportowej.

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej reprezentuje Pani Katarzyna Turska, Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ministra Spraw Wewnętrznych reprezentuje Pani Elżbieta Rusiniak, Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem, Departament Analizy i Nadzoru.

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentuje Pan Marcin Wieczorek z Departamentu Mecenatu Państwa oraz Pan Piotr Kieżun z Instytutu Książki.

Ministra Spraw Zagranicznych reprezentuje Pan Jakub Wołąsiewicz, Dyrektor Departamentu ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, Pan Jacek Multanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, oraz Pan Jan Sobczak, I Sekretarz, Zastępca Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka.

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentuje Pan Prof. Stefan Kwiatkowski, Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Ministra Edukacji Narodowej reprezentują: Pan Jerzy Barski, Zastępca Dyrektora Biura Informacji oraz Justyna Sadlak, Starszy Specjalista.

Ministra Zdrowia reprezentuje Pani Dagmara Korbasińska, Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ministra Sprawiedliwości  reprezentuje Pan Paweł Jaros, sędzia Departamentu Praw Człowieka, oraz Pani Jolanta Zagajewska, Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Sądów Powszechnych.

Głównego Inspektora Sanitarnego reprezentuje Pan Jan Orgelbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prezydenta m.st. Warszawy reprezentują: Pani Zofia Karasiewicz, w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, oraz Pani Jolanta Sobczak, Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Mapa

Zobacz