Janusz Korczak Ciekawostki Badania i prace naukowe na temat wpływu CBD na zwierzęta

Badania i prace naukowe na temat wpływu CBD na zwierzęta


Badania o CBD i zwierzętach

Kannabinoidy, jak np. CBD, oddziałują na układ endokannabinoidowy zwierząt. Pisaliśmy wcześniej, że zwierzęta są bardziej wrażliwe na działanie CBD czy THC. Wpływ CBD nie do końca jest potwierdzony w takim stopniu, jak w przypadku działania na człowieka. Niemniej jednak bezsprzecznie CBD może wywoływać szereg pozytywnych działań na psa/kota lub inne zwierzę w zakresie:

  • niwelowania niepokoju i stresu zwierzęcia,
  • działania przeciwzapalnego,
  • niwelowania nudności,
  • poprawy samopoczucia,
  • działania przeciwalergicznego,
  • łagodzenia bólu,
  • czy nawet zmniejszenia ataków padaczki.

Przeczytaj fragment pracy – badania na szczurach:

„W celu określenia wpływu kannabinoidów prowadzono liczne badania na zwierzętach. Badaczom udało się potwierdzić wielokierunkowe działanie CBD na organizmy szczurów. Zwierzętom z modyfikacją genetyczną (zwierzęcy model autyzmu) podano CBD, który – jak podaje Gu –wpłynął na redukcję napadów drgawkowych. Substancja ta prawdopodobnie obniża poziom stresu, a w rezultacie poprawia jakość snu. Badania wskazują ponadto na poprawę interakcji społecznych oraz redukcję niepełnosprawności umysłowej i ruchowej zwierząt (Gu, 2017). Kaplan i wsp. (2017) przedstawili wpływ CBD na zmodyfikowane genetycznie (przez wprowadzenie mutacji w genie Scn1a) myszy z zespołem Dravet, padaczką i autyzmem. Podanie CBD poprawiło interakcje społeczne wśród gryzoni oraz zredukowało natężenie i częstotliwość napadów padaczkowych. Aktywność myszy hiperaktywnych spadła do poziomu myszy zdrowych, z czym nie wiązało się spowolnienie ruchów”

Zastosowanie kannabinoidów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Małgorzata Stachoń, Milena Sierocka, Piotr Poniewierski, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski

Czy suplementacja CBD u zwierząt ma sens?

Na to pytanie każdy właściciel zwierzęcia musi sobie odpowiedzieć sam. Na pewno, w przypadku stanów zapalnych czy bólowych, warto rozważyć stosowanie specjalistycznych preparatów dla zwierząt zawierających CBD. Cenny jest potencjał CBD z zakresie niwelowania stanów lękowych.

Pamiętaj, zawsze przed podaniem pupilowi CBD zasięgnij porady lekarza weterynarii!

konopie siewne

Jedną z wielu technik uprawy konopi jest Sea Of Green, czyli morze zieleni. Dzięki tej metodzie można maksymalnie wykorzystać powierzchnię uprawną. Ta technika wykorzystywana jest głównie na dużych plantacjach przemysłowych, a równie często sięgają po nią growerzy, którym zależy na znacznym zwiększeniu wydajności uprawy. Morze zieleni to technika, w której każdy metr kwadratowy uprawy zajęty jest przez wiele roślin posadzonych w niewielkich odległościach. Zaletą tej techniki jest znaczne skrócenie czasu wegetacji roślin, przy jednoczesnym zwiększeniu plonów. SOG jest powszechnie wykorzystywany przy klonowaniu roślin, co daje gwarancję, że wszystkie rośliny będą wykazywać te same cechy. Tą technikę uprawy można stosować do większości odmian konopi, jednak najlepiej sprawdzą się niskie odmiany.

Badania nad reakcją zwierząt na konopie

Doceniane właściwości CBD w leczeniu ludzi skłoniły badaczy do przeprowadzenia badań na zwierzętach. Podawano np. psom olej CBD. (https://hemplo.pl/porownaj/olejki-cbd/)

Oto wyniki jednego z takich badań:

Cele: Celem tego badania było określenie podstawowej farmakokinetyki doustnej oraz ocena bezpieczeństwa i skuteczności przeciwbólowej oleju na bazie kannabidiolu u psów z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA).

Metody: Farmakokinetykę pojedynczej dawki przeprowadzono przy użyciu dwóch różnych dawek oleju wzbogaconego kannabidiolem (2 i 8 mg/kg). Następnie przeprowadzono randomizowane, krzyżowe badanie kontrolowane placebo, z udziałem lekarza weterynarii i właściciela zaślepionego. Psy otrzymywały każdą z dwóch kuracji: olej CBD (2 mg/kg) lub olej placebo co 12 godzin. Każdy zabieg trwał 4 tygodnie z 2-tygodniowym okresem wypłukiwania. Wyjściowa ocena weterynaryjna i kwestionariusze właściciela zostały wypełnione przed rozpoczęciem każdego leczenia oraz w tygodniach 2 i 4. Hematologia, chemia surowicy i badania fizykalne były przeprowadzane podczas każdej wizyty. Dla wszystkich interesujących zmiennych zastosowano analizę modelu mieszanego, analizującą zmianę od linii bazowej rekrutacji dla wszystkich innych punktów czasowych, z p ≤ 0,05 zdefiniowanym jako istotne.

Wyniki: Farmakokinetyka wykazała okres półtrwania eliminacji wynoszący 4,2 godziny w obu dawkach i brak widocznych skutków ubocznych. Klinicznie, krótkie inwentaryzacje bólu psów i wyniki aktywności Hudsona wykazały znaczny spadek bólu i wzrost aktywności ( p < 0,01) z olejem CBD. Ocena weterynaryjna wykazała zmniejszenie bólu podczas leczenia CBD ( p < 0,02). Właściciele nie zgłaszali żadnych skutków ubocznych, jednak chemia surowicy wykazała wzrost fosfatazy alkalicznej podczas leczenia CBD ( p < 0,01).

Znaczenie kliniczne: To badanie farmakokinetyczne i kliniczne sugeruje, że 2 mg/kg CBD dwa razy dziennie może pomóc w zwiększeniu komfortu i aktywności u psów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Pharmacokinetics, safety, and clinical efficacy of cannabidiol treatment in osteoarthritic dogs. Frontiers in Veterinary Science, 2018 – Gamble L.J., Boesch J.M., Frye C.W., Schwark W.S., Mann S., Wolfe L., Brown H., Berthelsen E.S., Wakshlag J.J

Generalnie, badania cały czas są prowadzone. U zwierząt mogą być stosowane leki gotowe, które dopuszczono do stosowania u ludzi, przy zachowaniu odpowiednich procedur. Muszą to być leki nie mające w składzie psychoaktywnego THC. Tutaj wymagana jest również wiedza i świadomość lekarzy weterynarii w zakresie stosowania konopi w terapii. Najbardziej bezpiecznym preparatem wydają się być olejki CBD, które mogłyby być stosowane również w przypadku schorzeń u zwierząt. Nie ma jednak jeszcze wystarczająco wielu i mocnych dowodów na skuteczność konopi u zwierząt. Podkreśla się również, że lepsze efekty terapeutyczne wykazuje łącznie oleju CBD z innymi substancjami, witaminami niż podawanie samego preparatu CBD.

Kolejne pytanie brzmi, ale co z THC i wpływem tego związku na zwierzęta?

Najważniejsze informacje znajdziesz na hemplo.pl