Janusz Korczak Janusz Korczak – Wybrana Bibliografia

Janusz Korczak – Wybrana Bibliografia

Przedstawiamy Państwu wybór twórczości Janusza Korczaka oraz publikacji o Januszu Korczaku. Gdyby ktoś z Państwa chciał uzupełnić tę listę, wskazując pozycje, o które należałoby rozszerzyć tę bibliografię, prosimy o przesyłanie swoich propozycji (wraz z uzasadnieniem) na adres: kontakt@2012korczak.pl

1. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Janusz Korczak: Dzieła

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1992–1998;

Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, od 2003

Tomy wydane

tom 1: Dzieci ulicy

           Dziecko salonu

           [2 powieści z lat 1901, 1906]

Warszawa 1992

tom 2: Koszałki opałki. Humoreski i felietony [z lat 1896–1904, 1911]

vol. 1 i 2 – Warszawa 1998

tom 3: Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898–1912)

vol. 1 i 2 – Warszawa 1994

tom 4: Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i  medyczne (1900–1912)

Warszawa 1998

tom 5: Moski, Joski I Srule

           Józki, Jaśki I Franki

           Teksty z czasopism [1904, 1907–1908]

           [2 reportażowe powieści dla dzieci z lat 1910, 1911 oraz 3 teksty z czasopism]

Warszawa 1997

tom 6: Sława

           Opowiadania (1898–1914)

           [ Sława, 1913; 3 pozycje: Bobo, Feralny tydzień i Spowiedź motyla pod wspólnym tytułem

          Bobo , 1914; pozostałe teksty z czasopism; część pozycji dla dorosłych, część dla dzieci]

Warszawa 1996

tom 7: Jak kochać dziecko [tetralogia: Dziecko w rodzinie; Internat; Kolonie letnie;

           Dom Sierot ]

           Momenty wychowawcze

           Prawo dziecka do szacunku

           [proza pedagogiczna – eseistyczna, częściowo dokumentalna, z lat 1919–1929]

Warszawa 1993

tom 8: Król Maciuś Pierwszy

           Król Maciuś na wyspie bezludnej

           [powieści (dylogia) dla dzieci z  roku 1923]

Warszawa 1992

tom 9: Bankructwo małego dżeka

           Kiedy znów będę mały

           [2 powieści dla dzieci z lat 1924, 1925] 

Warszawa 1994

tom 10: Senat szaleńców [niepublikowany dramat, wystawiony w teatrze w 1931 r.]

             Proza poetycka

             Utwory radiowe [felietony radiowe z lat 1938–1939]

             [jako druki książkowe wyszły: Sam na sam z Bogiem , 1921; Bezwstydnie krótkie ,

             1926; cykl audycji radiowych („powieść radiowa”) Pedagogika żartobliwa , 1939;

              kilka pozycji dla dzieci – proza poetycka Dzieci Biblii. Mojżesz , 4 felietony radiowe]

Warszawa 1994

tom 11: Prawidła życia

             Publicystyka dla dzieci [z lat 1913–1926, 1935–1939]

vol. 1   [druki książkowe: proza popularnonaukowa dla dzieci O gazetce szkolnej , 1921;

             Prawidła życia , 1930; pozostałe teksty z czasopism] – Warszawa 2003,

vol. 2 i 3 [teksty z „Małego Przeglądu”] – Warszawa 2007

tom 12: Kajtuś czarodziej

             Uparty chłopiec

             Opowiadania (1918-1939)

             [teksty dla dzieci, Kajtuś… 1935, Uparty chłopiec /o Ludwiku Pasteurze/, 1938;

             Ludzie są  dobrzy , 1939; Trzy  wyprawy Herszka , 1939; pozostałe teksty z czasopism]

Warszawa 1998

tom 14: Pisma rozproszone. Listy (1913–1939)

vol. 1 [teksty z pism i druków zwartych: artykuły, wywiady, odpowiedzi na ankiety,

           wstępy i in.] – Warszawa 2008

vol. 2 [inedita: zapisy z dokumentacji praktyki wychowawczej, notatki, listy] –

           Warszawa 2008

Tomy w przygotowaniu

tom 13: Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939)

tom 15: Pisma czasu wojny. Pamiętnik (1939–1942)

tom 16: Suplement [nowe odnalezione teksty, dokumenty osobowe]

             Indeksy [tytułów tekstów Korczaka, tytułów czasopism, osobowy, instytucji, geograficzny]

Król Maciuś Pierwszy, Łódź : „Res Polona”, 1990

Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś na wyspie bezludnej, Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2011

Listy i rozmyślania palestyńskie. Wybrała, opracowała i wstępem poprzedziła Bożena Wojnowska, Warszawa: Agencja Edytorska Ezop, ŻIH, 1999

Myśli, wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1992

Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą., Warszawa: Agencja Edytorska Ezop, 1993

2. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Druki zwarte (książki; w tym tomy zbiorowe, wybory w całości dotyczące J. Korczaka)

Jadwiga Bińczycka, Spotkanie z Korczakiem , Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, 2009

Co mi dał Janusz Korczak? Pokłosie konkursu , red. Ela Frydma, konkurs adresowany do pedagogów, z czerwca 1960,] Warszawa: PZWS, 1962

Kazimierz Dębnicki, Korczak z bliska , Warszawa: LSW, 1985

Maria Falkowska, Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka , Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989

Inspiracje korczakowskie. Wokół „Prawideł życia” w 80. rocznicę wydania , pod red. Zbigniewa Rudnickiego, Poznań: Wydawnictwo UAM, 2001

Marian Jakubowski, Janusz Korczak i jego dokonania . Częstochowa: WSP, 1996

Janusz  Korczak, Pisarz – wychowawca – myśliciel , pod red. Hanny Kirchner, Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1997

Tamara Karren, Kim był ten człowiek , tłum. Teresa Lewandowska, Londyn 1986 [tekst sceniczny]

Korczak w legendzie poetyckiej , w oprac. Alicji Szlazakowej, Warszawa: Wydawnictwo Interlibro, 1992

Korczakowskie dialogi , pod red. Jadwigi Bińczyckiej, Warszawa: Wydaw. Akadem. „Żak”, 1999

Aleksander Lewin, Korczak znany i nieznany , Warszawa: Agencja Edytorska Ezop, WSP ZNP, 1999

Ida Merżan, Aby nie uległo zapomnieniu. Rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92 , Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986

Hanna Mortkowicz–Olczakowa, Janusz Korczak , Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicz, 1949; Warszawa: Czytelnik, 1957 i wznowienia

Igor Newerly, Żywe wiązanie , Warszawa: Czytelnik, 1966 i wznowienia

Igor Newerly, Aleksander Kamiński, Władysław Żelazko, Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka , Warszawa: Nasza Księgarnia, 1962

Joanna Olczak–Ronikier, Korczak. Próba biografii , Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2011

Jan Piotrowski, Ojciec cudzych dzieci. Wspomnienia o Starym Doktorze , Łódź: Poligrafika 1946

Stefan Wołoszyn, Korczak, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978 i wznowienia

Wspomnienia o Januszu Korczaku , wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz, wstęp Igor Newerly, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981

Israel (Stasiek) Zyngman [wychowanek Domu Sierot], Dzieci doktora Korczaka , Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989

Janusz Korczak. Życie i działo. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej. Warszawa 12-15 października 1978. Książka zbiorowa pod red. Hanny Kircher, Aleksandra Lewina, Stanisława Wołoszczyna, Warszawa: WSIP, 1982

Teksty w drukach zwartych

Józef Zbigniew Białek, Korczak i literatura dla dzieci , w: Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży , pod red. Zofii Adamczykowej, Katowice: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1981

Józef Czapski, Maria Czapska [o Korczaku], w: Dwugłos wspomnień , Londyn 1965

Maria Grzegorzewska, List piąty   [o Januszu Korczaku], w: Listy do młodego nauczyciela (cykl II), Warszawa: PZWS, 1958; Listy do młodego nauczyciela (cykl I–III), Warszawa 1988

Irena Krzywicka, Święty i człowiek , w: Wielcy i niewielcy , Warszawa: Czytelnik, 1960; II wyd. Nisza 2009

Prawa dziecka, deklaracje i rzeczywistość [cześć szkiców o Korczaku], pod red. Jadwigi Bińczyckiej, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 1999

Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss, O pedagogice „otwartych drzwi”. Kilka wspomnień i uwag z Januszem Korczakiem w tle , w: E. Syrek (red.), Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society . Katowice 2010, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, ss. 553-562.

Barbara Smolińska-Theiss, Wiesław Theiss, Posłowie. Widzieć w dziecku człowieka , w: Janusz Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa 2002, Wydawnictwo Żak

Tadeusz Żychiewicz, Janusz Korczak . w:  Żywoty, T. 1, Kalwaria Zebrzydowska 1985

Artykuły w drukach ciągłych (pismach)

Andres Maria, Pamięci niezapomnianego wychowawcy: apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50. rocznicę śmierci , Poradnik Bibliotekarza 1992, nr 5, s. 32

Bińczycka Jadwiga, Co by na to powiedział Korczak? , Nowa Szkoła 1995, nr 1, s. 55–57  

Bińczycka Jadwiga, Czym jest Polski Komitet Korczakowski? , Rocznik Pedagogiczny 1995, t. 18, s. 195–201  

Bińczycka Jadwiga, Korczak i dziecko w XX wieku (Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie, Nowa Szkoła 1993, nr 2, s. 122–123  

Bińczycka Jadwiga, Spotkanie z Januszem Korczakiem , Nowa Szkoła 1992, nr 9, s. 559–561  

Ciesielska Marta, Korczak i dziecko w XX wieku , Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 1993, nr 1, s. 40–41  

Ciesielska Marta, Uczyć się od Korczaka , to znaczy… , Ruch Pedagogiczny 1998, nr 3/4, s. 173–175  

Eden Szewach, Aspekt pedagogiczny w pismach Korczaka z getta Nowe w Szkole , cz. 1. – 1999/2000, nr 8, s. 3–5; cz. 2 – 1999/2000, nr 9, s. 6–8    

Filipczak Katarzyna, Janusz Korczak jako współczesny Sokrates , Piotrkowskie Studia Pedagogiczne – 2001, t. 9, s. 395-400

Januszewska Edyta, Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania , Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2003, nr 9, s. 56–58  

Kirchner Hanna, Chcę nauczyć, rozumieć i kochać, czyli o potrzebie Korczaka , Gazeta Wyborcza 2001, nr 75, dod. s. 24–27  

Kirchner Hanna, Korczak, Odra, cz. 1–2: 1995, nr 6, s. 35–43; nr 7/8, s. 80–87  

Kopczyńska–Sikorska Jadwiga, O Januszu Korczaku: w 85 rocznicę założenia w Warszawie Domu Sierot , Kultura Fizyczna 1998, nr 1/2, s. 28–29  

Kopczyńska–Sikorska Jadwiga, Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka , Wychowanie w Przedszkolu 1992, nr 6, s. 334–338  

Lewin Aleksander, Co nam przekazał Janusz Korczak , Ruch Pedagogiczny 1998, nr 3/4, s. 158–172  

Lewin Aleksander, Jak przezwyciężyć bariery między dorosłymi a dziećmi : inspiracje korczakowskie , Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 4, s. 147-154  

Lewin Aleksander, Korczak w całość , rozm. przepr. Witold Salański, Nowa Szkoła 1994, nr 5, s. 305–307  

Lewin Aleksander, Testament pedagogiczny Janusza Korczaka , Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 1993, nr 1, s. 32–36  

Lewin Aleksander, Wędrówka idei czy wzoru człowieczeństwa: (osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka) , Kultura i Edukacja 1995, nr 2, s. 7–21  

Miłosz Czesław, Czesław Miłosz o Januszu Korczaku , Ruch Pedagogiczny 1998, nr 3/4, s. 111–113  

Prorok Leszek, Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? , Ruch Pedagogiczny 1998, nr 3/4, s. 145-157  

Puszkin Barbara, Janusza Korczaka refleksje nad sobą , Nowa Szkoła 1992, nr 8, s. 494–498  

Pyrzyk Ireneusz, Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka , Wychowanie na co Dzień 1995, nr 3, s. 10–12  

Smolińska-Theiss Barbara,   Korczaks Tagebuch und seine pädagogische Lehre für die Gegenwart. W: F.W. Busch, W. Hörner, M.S. Szymański (Hrsg.), Bürgerschaftliche Bildung und Erziehung. Oldenburg 2007, ss. 67-73.

Smolińska-Theiss Barbara, Janusz Korczak – pedagogiczne transgresje, Pedagogika Społeczna 2007 nr 1

Smolińska-Theiss Barbara, Korczakowska idea praw dziecka , Pedagogika Społeczna 2010 nr 3

Smolińska-Theiss Barbara, Wiesław Theiss, Śladami Janusza Korczaka – od Warszawy do Treblinki , Kultura i Społeczeństwo 1988  nr 4 s. 241-244.

Śliwerski Bogusław, Wychowanie do samowychowania w pedagogice Korczaka , Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 1987, nr 8, s. 362–365

Theiss Wiesław, Janusz Korczak: portret polityczny , Kwartalnik Pedagogiczny 1994, nr 3, s. 43–55  

Theiss Wiesław, Korczak – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 1992, nr 4, s. 173–180  

Theiss Wiesław, Międzynarodowa konferencja – „Korczak: nowa antropologia wychowania”, Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 2002, nr 9, s. 55–56  

Theiss Wiesław, V Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Jerozolimie, Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze 1995, nr 1, s. 40–41  

Twardowski Jan, Trzy zbliżenia , Ruch Pedagogiczny 1998, nr 3/4, s. 106–110  

Wojnowska Bożena, Midrasz Janusza Korczaka – Dzieci Biblii: Mojżesz, Midrasz 2009, nr 5

Wojnowska Bożena, Janusz Korczak: jak „radzić sobie” z konfliktami i żyć w pokoju , Midrasz 2011 nr 6

Wojnowska Bożena, Korczak – postacią dialogową , Res Publica Nova 1999 nr 7-8

3. TEKSTY OBCOJĘZYCZNE

Janusz Korczak, Ghetto diary , Betty Jean Lifton (wprowadzenie), London: Yale University Press, 2003